ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น “NP” หลักทรัพย์ NMG ให้ชี้แจงข้อมูลกรณี ก.ล.ต. กล่าวโทษแจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ราย

วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ขึ้นเครื่องหมาย “NP” (บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท) หลักทรัพย์ NMG ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลังจากก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

เนื่องจาก ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า บุคคล 4 ราย ซึ่งขณะเกิดเหตุในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 เป็นกรรมการและผู้บริหารของ NMG ได้ร่วมกันตัดสินใจ อนุมัติซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ สั่งการ และดำเนินการให้ บันทึกรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่มีจริงในงบฯ การเงินของ NMG เนื่องจากนางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดใน NMG

ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร NMG 4 ราย ตกแต่งบัญชีรายได้บริษัท
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดต่อประสานงานให้ NMG ชี้แจงการดำเนินการของบริษัทต่อกรณีดังกล่าว แต่ NMG ยังไม่สามารถชี้แจงสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ NMG ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะชี้แจงสารสนเทศสำคัญได้

ต่อมาทาง NMG ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหาร 3 รายจาก 4 ราย ได้สิ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไปแล้ว และบริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ต.ล. เกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษข้างต้น ซึ่งมีผลให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย ได้แจ้งต่อบริษัทว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ จึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และบริษัทได้ติดตามดูแลเรื่องการทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดมาโดยตลอด

By admin