กรมสรรพากร ได้ต่อยอดและพัฒนาระบบ MY Tax Account โดยรวบรวมข้อมูล “ค่าลดหย่อน-บริการ” รวม 13 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่กำลังจะยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบ New e-Filing เช็คขั้นตอนการเข้าระบบ คลิกง่าย ๆที่นี่

My Tax Account คือ ระบบที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงข้อมูลและบริการบนอินเทอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนทั้ง 9 รายการของตนเอง และตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 / 91 ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี, พิมพ์ข้อมูลแบบฯ และใบเสร็จรับเงินสำหรับการยื่นแบบปีภาษีปัจจุบัน , ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอคืนภาษี พร้อมเพิ่มระบบความปลอดภัยของข้อมูลให้เข้มข้นขึ้น

 

ทำความรู้จัก MY Tax Account ตัวช่วยจัดการภาษี พร้อมขั้นตอนการเข้าใช้

ข้อมูลค่าลดหย่อน My Tax Account ประกอบด้วย

 

1. ค่าลดหย่อนครอบครัว คือ ค่าอุปการะบิดามารดาและค่าลดหย่อนบุตร
(เป็นข้อมูลที่เคยใช้สิทธิในปีภาษีที่ผ่านมา เฉพาะการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

2. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย (ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ให้กู้ยืม)

3. เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation

4. เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

6. เบี้ยประกันสุขภาพ/เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส

7. เบี้ยประกันชีวิต/เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

8. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

9. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ

 

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องผู้เสียภาษีสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรโดยตรงได้เลย

ขั้นตอนการเข้าระบบ My Tax Account

 

เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกหัวข้อ ” My Tax Account ”
ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้ใส่ Username และ Password เดียวกันกับระบบ e-FILING ใส่เลข Laser ID หลังบัตรประชาชน และกด “เข้าสู่ระบบ”
หน้าจอจะปรากฏให้ยืนยันตัวตน ระบบจะส่งรหัส OTP พร้อมรหัสอ้างอิงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ ให้กรอกเลขรหัสที่ได้รับภายในเวลา 5 นาที
ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการยื่นแบบ (ภ.ง.ด. 90 / 91) 3 ปีภาษี (รวมปีภาษีปัจจุบัน) หลังจากนั้นให้กด “ตรวจสอบข้อมูล”
หน้าจอปรากฏ สรุปข้อมูลเบื้องต้นประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีจากระบบ My Tax Account เลือก “ใช้ข้อมูลชุดนี้ในการกรอกแบบฯ” และกดเลือก “เริ่มการยื่นแบบฯ”
กรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ My Tax Account ในการยื่นแบบฯ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้มีเงินได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
หลังจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่การยื่นแบบ e- FILING โดยจะต้องบันทึกข้อมูลแต่ละหน้าให้ครบ จนไปสิ้นสุดที่หน้า “ยืนยันการยื่นแบบ”

กรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนด้วย NDID เพื่อยกระดับความคุ้มครองของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยป้องกันผู้อื่นสวมรอยในการเข้าทำรายการ นอกจากนี้ยังเพิ่มบริการให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ผู้ที่กำลังจะยื่นแบบเสียภาษีสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90 / 91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้เสียภาษีได้นำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีได้อีกด้วย

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/category/money_market

By admin