นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นางสาวศากุน ลัมพสาระ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจาก 16 สถาบันการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มลูกหนี้เดิม ที่มีสินเชื่อคงค้างตาม “พ.ร.ก. Soft Loan” ที่จะครบกำหนดเวลาชำระคืนหนี้ในปี 2565 นี้ ให้สามารถมีสินเชื่อรองรับจากสถาบันการเงินต่อเนื่อง โดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อช่วยลดผลกระทบรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และช่วยพยุงการจ้างงาน โดยมีรายละเอียดโครงการค้ำประกันฯ ดังนี้

1) ชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 2 ปีแรก เพียง 1% ต่อปี โดยรัฐชดเชยช่วยเหลือปีละ 0.75% (รวม 1.5%) และปีที่ 3 เป็นต้นไปชำระ 1.75% ต่อปี

2) ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
3) ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดถึง 8 ปี

บสย. เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้ประกอบการสามารถรับคำปรึกษาฟรี ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. (F.A.Center) โทร 02-890-9999 ในวัน-เวลาราชการ หรือ [email protected]

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy

By admin