บลจ.เอ็มเอฟซี ตะลุยโลกเสมือนจริง ตั้งกองทุน “M-META” ที่ได้รับประโยชน์จาก “เมตาเวิร์ส” โดยตรงกองแรกในไทย เปิดให้จองซื้อ 13 – 20 ธ.ค.นี้ ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ “เปิดโลกการลงทุนแห่งอนาคต กับกองทุน M-META” วันนี้ เวลา 14.00 – 15.00 น.

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งกองทุนรวม ที่เน้นลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ “Metaverse” โดยตรงเป็นกองทุนแรกของไทย คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (MFC Metaverse Equity Fund) หรือ M-META การลงทุนในโลกเสมือนจริงแห่งอนาคต แต่ได้รับผลตอบแทนจริงในโลกปัจจุบัน

โดย M-META มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Roundhill Ball Metaverse ETF (META ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็น ETF กองทุนแรกในสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Metaverse โดยตรง ด้วยวิธีการประเมินอนาคตของบริษัทประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Metaverse และจัดสรรน้ำหนักลงทุนตามสัดส่วนของรายได้และผลกำไรที่ยึดโยงกับ Metaverse

กองทุนหลักจะลงทุนตาม Metaverse Market Map (การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจจากการประเมินความเชื่อมโยงที่มีต่อ Metaverse) ที่คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการคาดการณ์ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง และได้ประโยชน์จาก Metaverse ในอนาคต โดยพิจารณาข้อมูลจากการบริษัท และการยื่นจดสิทธิบัตร การประเมินอุตสาหกรรมของหน่วยงานอื่น ข้อมูลการใช้งานและตัวชี้วัดของหน่วยงานอื่น การอัพเดตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอของผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว และการสัมภาษณ์ผู้บริโภค และคณะผู้เชี่ยวชาญมีการติดตาม ทบทวน ปรับ Metaverse Market Map ทุกไตรมาส ตามการพัฒนาการบริษัท เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

M-META จึงเป็นการลงทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ Metaverse ในระยะยาวอย่างแท้จริง และครอบคลุม 7 ประเภทธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse Ecosystem ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินลงทุนสร้างโลกเสมือนจำนวนมหาศาล จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คลาวด์ ระบบการจ่ายเงิน เครือข่ายเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูล เกมและคอนเทนต์ที่อยู่ใน Metaverse สินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ บนระบบและแพลตฟอร์ม Metaverse

ตัวอย่างหุ้นบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับ Metaverse ที่ M-META จะลงทุน อาทิ Nvidia : ผู้ผลิตการ์ดจอ หรือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิก, Roblox : แพลตฟอร์มเกมออนไลน์, META Platforms (Facebook เดิม) แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก, Tencent : ให้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น เกมออนไลน์, Coinbase : แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล, Alibaba: บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน หรือ Square : บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินในสหรัฐ เป็นต้น

จากตัวอย่างดังกล่าว แต่ละบริษัทต่างเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจและได้รับประโยชน์ในธุรกิจเกี่ยวข้อง Metaverse ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

ทั้งนี้ M-META เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund ลงทุนในหน่วยลงทุน (ตามนโยบาย) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กำหนดเงินทุนโครงการ 10,000 ล้านบาท ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลและไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 กำหนดราคาซื้อขายขึ้นต่ำครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2564

โดยทาง MFC จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดโลกการลงทุนแห่งอนาคต กับกองทุน M-META” โดยมีวิทยากร “หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์” พิธีกรด้านไอที ผู้ผลิตสื่อ “แบ๋ไต๋” บรรยายในหัวข้อ “Metaverse จับกระแสโลกแห่งอนาคต” และ “ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ”, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “โอกาสในการลงทุนแห่งโลกอนาคตกับ M-META รวมถึงลักษณะเด่นของกองทุน M-META ที่ตอบโจทย์ในการลงทุน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านช่องทางของ MFC ได้แก่ facebook https://www.facebook.com/mfcfunds และ YouTube https://youtube.com/c/MFCAssetManagementPLC

ทั้งนี้ เทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้ชีวิตของคนปรับเปลี่ยนไป ในขณะที่การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนสามารถทำได้หลากหลายช่องทางภายในเวลาอันรวดเร็ว ภาพจินตนาการถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในอนาคตจึงไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปเมื่อ “Metaverse” หรือโลกเสมือนจริง ที่พาผู้คนหรือผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

เช่น การปฏิสัมพันธ์ การเล่นเกมออนไลน์ การทำงานร่วมกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี การใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) จากข้อมูล (ณ วันที่ 4 ก.ค. 64 ) ของ Bloomberg ได้ประมาณการว่าขนาดของตลาด Metaverse จะมีมูลค่าสูงถึง แปดแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 และเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2030 (ข้อมูล) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามในโลกแห่งอนาคต

By admin