“เบาด์ แอนด์ บียอนด์”เผยการเข้าลงทุน2.69พันล้านเพิ่มเติมใน”เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล” และ “ วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล” จาก “แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์” คาดดำเนินการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วนที่เหลือ24%ภายในไตรมาส 3 ปี2565

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัท เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด ( URH)และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (WFH) จำนวน 173,950,000 หุ้น และ 95,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10
บาทต่อหุ้น) ตามลำดับ รวมมูลค่าการลงทุนแนวทางหวยฮานอยวันนี้ทั้งสิ้น 2,695.00 ล้านบาท

จากบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (LH) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นครบร้อยละ 100.00 และมีอำนาจการบริการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดย URH และ WFH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ที่ดิน และบรรดาสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ(Capella Bangkok) ตามลำดับ

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ25.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ URH และ WFH เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน URHและ WFH ร้อยละ 76.00 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วนที่เหลือ ร้อยละ 24.00 ภายในไตรมาส 3 ปี2565 และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

By admin