“พริมา มารีน” โชว์ความสำเร็จกลุ่มธุรกิจเรือ Offshore Support หลังนำเรือ Crew Boat ชนะการประมูลสัญญาให้บริการระยะยาวกับกลุ่ม ปตท.สผ. หนุนอัตราการใช้เรือจำนวน 13 ลำ เต็ม 100% ในไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป ดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้เติบโตก้าวกระโดด

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท ทรูธ มาริไทม์ (TM) จากกลุ่มไทยออยล์ ในปี 2564 ที่ผ่านมา และได้รับเรือ Crew Boat จำนวน 13 ลำเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Offshore Support ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้ในปี 2564 ถึง 304.4 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการรับรู้รายได้จากกองเรือ Crew Boat เพียง 8 เดือนในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมในการนำเรือ Crew Boat ไปให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นว่าในปี 2565 จะเป็นปีที่ดีของกลุ่มธุรกิจ Offshore Support ที่จะเพิ่มการเติบโตของผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่ม PRM ได้เป็นอย่างดี

ล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการได้รับคัดเลือกจาก ปตท.สผ. ในการให้บริการเรือ crew boat เพิ่มเติม จำนวน 9 ลำ ภายใต้สัญญาระยะยาว 5 ปี รวมกับที่ให้บริการเดิมจำนวน 4 ลำ รวมทั้งหมดเป็น 13 ลำ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการใช้เรือ Crew Boat ในปีนี้เต็ม 100% ตั้งแต่กลางไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป

“ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่ PRM มุ่งนำเสนอให้แก่ลูกค้า ด้วยทีมงานแบบมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการให้บริการเรือ Crew Boat เพื่อรองรับกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางทะเลที่เพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นว่าธุรกิจ Offshore Support จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ช่วยผลักดันการเติบโตที่ดีให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

By admin